MONUREV
udržitelný management památkových objektů
 
  Přihlášení do systému
Uživatelské jméno :  Heslo :  
 

 

Aplikace Monurev je určena především pro vlastníky (správce) památkově chráněných objektů. Nástroj je zaměřen na kvalifikované plánování obnovy a údržby objektů. Řešení projektu je postaveno na základě referenčních databází objektů a konstrukčních prvků, které umožní rychle získat výsledky i uživatelům, kteří nejsou v této oblasti odborníky. Na druhou stranu nástroje umožňují zacházet do detailů a modifikovat navržené modely podle vlastního zadání. Uživatel si sám zvolí, které oblasti využije a do jak velké hloubky detailů se sám při zpracování dat pustí.
 
Manuál k aplikaci je ke stažení zde.

Vytvořeno na Katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

Řešitelský kolektiv:
prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.
Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
Ing. Iveta Střelcová, Ph.D.
Ing. Lucie Brožová, Ph.D.
Ing. Stanislav Vitásek, Ph.D.

Licenční podmínky

Kontakt na správce systému: daniel.macek@fsv.cvut.cz