MONUREV
udržitelný management památkových objektů
 
  Přihlášení do systému
Uživatelské jméno :  Heslo :  
 

 

Aplikace Monurev je určena především pro vlastníky (správce) památkově chráněných objektů. Nástroj je zaměřen na kvalifikované plánování obnovy a údržby objektů. Řešení projektu je postaveno na základě referenčních databází objektů a konstrukčních prvků, které umožní rychle získat výsledky i uživatelům, kteří nejsou v této oblasti odborníky. Na druhou stranu nástroje umožňují zacházet do detailů a modifikovat navržené modely podle vlastního zadání. Uživatel si sám zvolí, které oblasti využije a do jak velké hloubky detailů se sám při zpracování dat pustí.
 
Manuál k aplikaci je ke stažení zde.

Vytvořeno na Katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

Řešitelský kolektiv:
prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.
Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
Ing. Iveta Střelcová, Ph.D.
Ing. Lucie Brožová, Ph.D.
Ing. Stanislav Vitásek, Ph.D.

Kontakt na správce systému: daniel.macek@fsv.cvut.cz